کلیپ روز شمار غدیر...
چهارشنبه 26 آبان 1389      8905بازديد


کلیپ روز غدیر

کلیپ روز شمار غدیر

عید غدیر مبارک باد.

لینک دانلود فایل: http://tathira.persiangig.com/video/Ghadir-Final.zip

 

کلیپ 1روز مانده به غدیر

کلیپ روز شمار غدیر

تنها 1 روز مانده به غدیر

لینک دانلود فایل: http://tathira.persiangig.com/video/1%20rooz.zip

 

کلیپ 2روز مانده به غدیر

کلیپ روز شمار غدیر

تنها 2 روز مانده به غدیر

لینک دانلود فایل: http://tathira.persiangig.com/video/2%20roz-0.zip

 

کلیپ 3روز مانده به غدیر

کلیپ روز شمار غدیر

تنها 3روز مانده به غدیر

لینک دانلود فایل: http://tathira.persiangig.com/video/3%20roz.zip

 

کلیپ 5 روز مانده به غدیر

کلیپ روز شمار غدیر

تنها 4 روز مانده به غدیر

لینک دانلود فایل: http://tathira.persiangig.com/video/04%20Roz.zip

 

کلیپ 5 روز مانده به غدیر

کلیپ روز شمار غدیر

تنها 5 روز مانده به غدیر

لینک دانلود فایل: http://tathira.persiangig.com/video/5%20roz.zip

 

کلیپ 6 روز مانده به غدیر

کلیپ روز شمار غدیر

تنها 6 روز مانده به غدیر

لینک دانلود فایل: http://tathira.persiangig.com/video/6%20Roz.zip

 

تنها 7 روز مانده به غدیر

کلیپ روز شمار غدیر

تنها 7 روز مانده به غدیر

لینک دانلود فایل: http://tathira.persiangig.com/video/7%20Roz.zip


مطالب بیشتر


 نظرات شمانام    
پست الكترونيكي:    
نظر:  
 
 
 
 
   
دریافت اطلاعات...
مقالات
دریافت اطلاعات...