اهدای پرچم حرم حضرت عباس (ع) به پدر پنج شهید مدافع حرم
چهارشنبه 07 مهر 1395  روابط عمومی آستان مقدس حرم حضرت عباس (ع) با منتشر کردن تصاویری اعلام کرد پرچم گنبد حرم حضرت عباس (ع) به حاج طالب پیرمرد عراقی که پنج تن از فرزندانش پس از صدور فتوای جهاد با تروریست های تکفیری در دفاع از حرم اهل بیت (ع) توسط تروریست های تکفیری به شهادت رسیده اند اهدا شد

اهدای پرچم حرم حضرت عباس (ع) به پدر پنج شهید مدافع حرم

اهدای پرچم حرم حضرت عباس (ع) به پدر پنج شهید مدافع حرم

اهدای پرچم حرم حضرت عباس (ع) به پدر پنج شهید مدافع حرم

اهدای پرچم حرم حضرت عباس (ع) به پدر پنج شهید مدافع حرم

اهدای پرچم حرم حضرت عباس (ع) به پدر پنج شهید مدافع حرم

اهدای پرچم حرم حضرت عباس (ع) به پدر پنج شهید مدافع حرم

اهدای پرچم حرم حضرت عباس (ع) به پدر پنج شهید مدافع حرم

اهدای پرچم حرم حضرت عباس (ع) به پدر پنج شهید مدافع حرم
منبع: شیعه  نیوز
دریافت اطلاعات...
مقالات
دریافت اطلاعات...