مدینه - کاظم نظری بقا
سه شنبه 29 فروردين 1391      6252بازديد


این کیست چنین خسته وخاموش مدینه؟

خفته ست غریبانه درآغوش مدینه

این کیست که شق القمرش خواسته دژخیم؟

هر شقّه ی آن ریخته بردوش مدینه

چون هاله ی خورشید، درخشان شده امشب

گویی که بقیع است بناگوش مدینه

زان وقت که خوابیده در آن زهره ی زهرا

تلخا که پریده ست ز سر هوش مدینه

آهسته و دل سوخته می آید از آن دور

این کیست؟ بگو کیست سیه پوش مدینه؟

این کیست که در چاه فرو برده سرش را؟

این مرد پُر آوازه ی خاموش مدینه

بوسیدم از آن روزکه پیمانه ی خاکش

آری شده ام بیدل و مدهوش مدینه

 

شاعر: کاظم نظری بقا

مطالب بیشتر


 نظرات شمانام    
پست الكترونيكي:    
نظر:  
 
 
 
 
   
دریافت اطلاعات...
مقالات
دریافت اطلاعات...