وقتی سندی مهم پاره می شود
پنج شنبه 01 ارديبهشت 1390      4858بازديد


وقتی سندی مهم پاره می شود

یا فاطمه زهرا

خبر به فاطمه  علیها السلام  می رسد که خلیفه، کارگزار او را از فدک بیرون کرده و آنجا را تصرف کرده است.

فاطمه  علیها السلام  تصمیم می گیرد به نزد خلیفه برود و از او توضیح بخواهد.

ـ ای ابوبکر، تو که ادّعا می کنی خلیفة پیامبر هستی، پس چرا فدک مرا غصب نموده ای و کارگزار مرا از فدک اخراج کرده ای. (1)

ـ مگر فدک، مالِ توست؟

ـ آیا تو نشنیده ای که پیامبر فدک را به من بخشید.

ـ ای دختر رسول خدا، برو برای این سخن خود شاهد بیاور.(2)

فاطمه  علیها السلام  قبول می کند و می رود تا شاهد بیاورد.

آن روز که پیامبر، فدک را به فاطمه  علیها السلام  داد اُم اَیمَن و علی  علیه السلام  شاهد بودند. فاطمه  علیها السلام  به خانة اُم اَیمَن می رود و جریان را برای او تعریف می کند.

اُم اَیمَن بر می خیزد و همراه با فاطمه  علیها السلام  به مسجد می آید، علی  علیه السلام  هم می آید. اُم اَیمَن رو به ابوبکر می کند و می گوید:

ـ ای ابوبکر، من از تو سؤالی دارم؟

ـ چه سؤالی؟

ـ بگو بدانم آیا شنیده ای که پیامبر فرمود: «اُم اَیمَن، زنی از زنان بهشت است»(3)

ـ آری، شنیده ام.

ـ اگر قبول داری که من از اهل بهشتم، اکنون، شهادت می دهم که پیامبر فدک را به فاطمه  علیها السلام  بخشید. (4)

علی  علیه السلام  هم شهادت می دهد که پیامبر فدک را به فاطمه  علیها السلام  داده است.

ابوبکر به فکر فرو می رود، او دیگر چاره ای ندارد جز اینکه فدک را به فاطمه  علیها السلام  برگرداند.

فاطمه  علیها السلام  از ابوبکر می خواهد تا سندی به او دهد که همه بدانند فدک از آن اوست.

ابوبکر کاغذی را می طلبد و در آن می نویسد که فدک از آن فاطمه  علیها السلام  است.(5)

ابوبکر سند فدک را به فاطمه  علیها السلام  می دهد، در همین لحظه، عمر از راه می رسد.

او می بیند که ابوبکر کاغذی را به دست فاطمه  علیها السلام  داده است.

او از جریان خبر ندارد، برای همین رو به ابوبکر می کند و می پرسد:

ـ این کاغذ چیست که به فاطمه  علیها السلام  داده ای؟

ـ فاطمه  علیها السلام  به نفزد من آمد و ادّعا کرد که فدک از آن اوست، من به او گفتم که شاهد بیاورد، او رفت و اُم اَیمَن و علی  علیه السلام  را به عنوان شاهد آورد و آنها شهادت دادند که پیامبر فدک را به فاطمه  علیها السلام  داده است.

ـ خوب، آن وقت تو چه کردی؟

ـ من هم سندی نوشتم و آن را به فاطمه  علیها السلام  دادم.

ـ ای خلیفه، مگر نمی دانی که یکی از یاران پیامبر به نام ابن حدثان و همچنین دختر من، حفصه، و دختر تو، عایشه، شهادت داده اند که پیامبر فرموده است: «پیامبران از خود هیچ ارثی باقی نمی گذارند، و هر مالی که از آنها بماند صدقه است»، فدک از پیامبر بود و اکنون، صدقه حساب می شود.(6)

ـ ای عمر، اُم اَیمَن و علی  علیه السلام  شهادت داده اند که پیامبر فدک را به فاطمه  علیها السلام  بخشیده است، من با شهادت این دو نفر چه کنم.

ـ جناب خلیفه، شهادت علی  علیه السلام  قبول نیست چون شوهر فاطمه  علیها السلام  است و به نفع خودش گواهی می دهد، اما اُم اَیمَن هم یک زن است و شهادت او به تنهایی قبول نیست.(7)

اما مشکل این است که ابوبکر نوشته ای به دست فاطمه  علیها السلام  داده است.

اکنون، عمر به سوی فاطمه  علیها السلام  می رود و می گوید: «این نوشته را به من بدهد». فاطمه  علیها السلام  نامه را نمی دهد. عمر سیلی به صورت او می زند و هر طور شده نامه را می گیرد و آن را پاره می کند.(8)

فاطمه  علیها السلام  با چشم اشکبار از نزد ابوبکر می رود.

منبع: سایت سه نقطه
1 . الاختصاص ص ۱۸۵، بحارالأنوار ج ۲۹ ص ۱۹۲/

2 . الاحتجاج ج ۱ ص ۱۲۲، بحارالأنوار ج ۲۹ ص ۱۲۸، بیت الأحزان ص ۱۳۳/

3 . فقال: بلی...: الاحتجاج ج ۱ ص ۱۲۲، بحارالأنوار ج ۲۹ ص ۱۲۸، تفسیر القمی ج ۲ ص ۱۵۵، تفسیر نور الثقلین ج ۴ ص ۱۸۶، الطبقات الکبری ج ۸ ص ۲۲۴، تاریخ دمشق ج ۴ ص ۳۰۲، سیر أعلام النبلاء ج ۲ ص ۲۲۴، الأصابة ج ۸ ص ۳۵۹؛ إن أم أیمن امرأة من أهل الجنة: الخرائج و الجرائح ج ۱ ص ۱۱۳، الکافی ج ۲ ص ۴۰۵، الاختصاص ص ۱۸۳/

4 . الاختصاص ص 183

5 . الاحتجاج ج ۱ ص ۱۲۲، بحارالأنوار ج ۲۹ ص ۱۲۸، جامع أحادیث الشیعة ج ۲۵ ص ۱۱۶/

6 . اللمعة البیضاء ص ۳۱۰؛ و نقل هذا الکلام عن أبی بکر فی: السقیفة و فدک ص ۱۰۳، فتح الباری ج ۱۲ ص ۶، عمدة القاری ج ۱۴ ص ۱۶۳، عون المعبود ج ۸ ص ۱۳۵، فی تحقیق هذا الکلام إلی الغدیر ج ۶ ص ۱۹۰/

7 . الاحتجاج ج ص ۱۲۲، بحارالأنوار ج ۲۹ ص ۱۲۸، شرح نهج البلاغه ج ۱۶ ص ۲۷۴، تفسیر القمی ج ۲ ص ۱۵۵، تفسیر نورالثقلین ج ۴ ص ۱۸۶/

8 . الاختصاص ص ۱۸۵، بحارالأنوار ج ۲۹ ص ۱۹۲؛ الاحتجاج ج ۱ ص ۱۲۲، بحارالأنوار ج ۲۹ ص ۱۲۸، جامع أحادیث الشیعة ج ۲۵ ص ۱۱۶، تفسیر القمی ج ۲ ص ۱۵۵، تفسیر نورالثقلین ج ۴ ص ۱۸۶/
مطالب بیشتر


 نظرات شمانام    
پست الكترونيكي:    
نظر:  
 
 
 
 
   
دریافت اطلاعات...
مقالات
دریافت اطلاعات...