اثبات حقانیت شیعه
یک شنبه 14 شهريور 1389      18824بازديد

شهید ثالث، قاضی نورالله شوشتری(ره) می فرماید:
« بین اهل ایمان معروف است که یکی از علمای اهل سنت، که در بعضی از فنون علمی، استاد علامه حلی(ره) است کتابی در رّد مذهب شیعه امامیه نوشت و در مجالس و محافل آن را برای مردم می خواند و آنان را گمراه می نمود، و از ترس آن که مبادا کسی از علمای شیعه کتاب او را ردّ نماید، آن را به کسی نمی داد که نسخه ای بردارد.

علامه حلی همیشه به دنبال راهی بود که کتاب را به دست آورد و رّد کند. ناگزیر رابطه استاد و شاگردی را وسیله قرار داد و از عالم سنی درخواست نمود که کتاب را به او امانت دهد.

آن شخص چون نمی خواست که دست رد به سینه علامه حلی بزند، گفت: سوگند یاد کرده ام که این کتاب را بیشتر از یک شب پیش کسی نگذارم.

مرحوم علامه همان مدت را نیز غنیمت شمرد. کتاب را از او گرفت و به خانه برد که در آن شب تا جایی که می تواند از آن نسخه بردارد. وقتی به نوشتن مشغول شد و شب به نیمه آن رسید، خواب بر ایشان غلبه نمود. همان لحظه حضرت صاحب الامر (عج) حاضر شدند و به او فرمودند:
« کتاب را به من واگذار و تو بخواب. »

علامه حلی خوابید. وقتی از خواب بیدار شد، نسخه کتاب از کرامت و لطف حضرت صاحب الامر علیه السلام تمام شده بود.

البته این قضیه را به صورتهای دیگری هم بیان کرده اند؛ از جمله در کتاب قصص العلماء این طور آمده است که:
« علامه حلی (ره) کتاب را توسط یکی از شاگردان خود که نزد آن عالم مخالف درس می خواند برای یک شب به عنوان عاریه به دست آورد و مشغول نسخه برداری از آن شد. همین که نصف شب گذشت، علامه بی اختیار به خواب رفت و قلم از دستش افتاد.
 وقتی صبح شد و وضع را چنین دید اندوهناک گردید؛ ولی وقتی کتاب را ملاحظه کرد، دید تمامش نوشته و نسخه برداری شده است و در آخر آن نسخه این جمله نوشته شده:
کتبه م ح م د بن الحسن العسکری صاحب الزمان ( این نسخه را حجة بن الحسن العسکری صاحب الزمان علیه السلام نوشته است ).
علامه فهمید که آن حضرت تشریف آورده اند و نسخه را به خط مبارک خود تمام نموده اند. »
مطالب بیشتر


   نظرات شما   
  بسمه تعالی با سلام با اینکه داستان فوق واقعی است و قبلا در جاهای دیگر خوانده ام لطفا نام منبع را بنویسید چهارشنبه 21 مهر 1389
  حجت اله عرفانیان  
  ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست همه ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء علی حسنه خدا در آءینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریا یا علی هم آئینه رسالتو هم آینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی روزه پیروزی به کعبه علی دوشه نبی روز ه محشر هم لوای حمد بر دوشه علی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولا علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتی یو انماست وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا قابل تشریف قول لافتی مولا علیست در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا دوش نبی بنهاده پا مولاء علیست آتشه عشقی که ابراهیم را بر گرفت کعبه را در هم شکست بتها به دوشه مصطفا بت شکن مثل احمد عشق زهرا ست تنها علی شاهنشه سریر ولایت علی از انما ولی یکموالله برتر از عالم خداست نایبش تنها علیست وارث کل تمام انبیاست دوست دارد خدا زیبا علی در باغ نبی باغبان چشمه کوثر سه قایتی شاهراه حق تو هستی در سلوک کاینات پرورده بدامن خود مصطفا عجب گلی با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است تو حیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است در روزه غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهازه اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیداشد حاتفی گفت دیدم من آن کتف نبی گرد خاتم با به شانه بود علیا" علیا" یا علی علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا بارها گفت محمد که علی جانه منست هم بجانه علیو جانه محمد صلوات در نشستی که با احبا ء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزشه ولای علی بی کمو کاست جانه حضرت زهراء بود اسوه تقوای و ایمانه ناب قائمه آل محمد یاور زهرا علیست چه مبارک سحری بودو چه فرخنده شبی لیله " القدر به کعبه وصی دوشه نبی علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا خدا وند کعبه را مکعب آفرید تا نام مبارک و شریف خود با پنج تن آل عبا ء خانواده رسولخدا هر نام یک طرف کعبه باشد در زمینو آسمان نام آلله و محمد ناودانه طلای کوثری روبروی شکاف کعبه برروی علی درب کعبه هم حسینو رو برویش حسن باشد شهید ذرات قدم دوره علی پنج تنه آل عبا میگردند در شادیو غم دوره علی میگردندحجاج ندانسته و یا دانسته در طوف حرم عشق همه دوره علی میگردند این حجر نصب عهدش پای توست عهد میبندد که حاجی شیعه است 7+5=12 امامه شیعه 7+7=14 معصوم شیعه مردم بدور ه 5 تن و دوازده ضلع کعبه بنام دوازده امام میگردند 5+12=17 رکعت نماز در پنج وقت پیامبران اوللعظم 5 نفرند اصول دین پنج است قلبو برگ درختان هم پنج است در صورت شما پنج حسه لامسه هست (نماز4+علی3= 7 بار بگردی دوره پنج تن و دوازده ضلع کعبه در طواف بنام دوازده امام هفت دوره کعبه و صفا و مروه 7+7=14 معصوم بر دهان دشمنه مولا ده انگشت با دو شصت بر دهانه دشمنه مولا نشست در دست شما 5 انگشت بنام پنج تن است با چهارده بند انگشت بنام 14 معصوم شیعه دست انسان از هر طرف بخوانی الله و به راست علی ای اهل 71فرقه امام حسین گفت در روز عاشوراء کسانی من و یارانم را به شهادت رساندند که تا سن 41 سالکی بت پرست بودند 5تنه آل عبا حدیث کسا و مباهله آل عبا 5+12امام +14 معصوم +41=72 وقتی پیامبر مبعوث شد آن دو خلیفه 41 سالشان بود و هنوز بت پرست بودند به 71 فرقه میگویم از مثلت شومتان هر چه دارید اندازه این سه تاست چه دارید نشان رو کنید بدن انسان پنج عضوء بزرگ و شریف دارد با سه عضوء کوچک و حقیر لابد میخواهید این را علمه عثمان کنند و بگویند حق با ماست ابوبکر بعد از دوسال با زهر عمر 10 سال 2+10=12 بعد از 12 سال هر دو مردند چون حق با 12 فرزند پیامبر و کوثر بود نام خلفاء هم میگوید حق با 14 معصوم است تمام آیات قران برای رسول خدا و خانواده اش نازل شده قرن اول ولی تمام راویان اهل سنت ایران و قرن دو میباشند 71 فرقه زکی ساعتو روزو ثانیه هفته و ماه سا ل همه میگوید حق با علیست نمازو وروزه همه میگوید حق با علیست ما ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تووارث دینو داماد احمدی سرتر ز تمام انبیایو او لیاء وارث کل تمامه انبیاءعلی آئینه تمام نم دوشنبه 19 ارديبهشت 1390
  حجت اله عرفانیان  
  نام محمد عکسش میشود دم حم خون حم سوره قرآن علی برعکس میشود یلع پایدار نام محمد هم علیست باور نداری نام محمد شکسته بنویس عکس نام محمد هم علیست کف دستت نوشه 81و 18 منهای هم کن میشود سن پیامبر و علی (ع) این دو قرینه یکدیگر بودند مثل هم صهر ابن عم وصی مصطفا حله پوشه حل عطایو انماست خواند احمد خویشتن را با علی مولای امت تا بدانی مصطفا جز مرتضی هم تا ندارد تا بدانی ملک هستی جز علی سلطان ندارد ابو بکر 2سال بیشتر زنده نماند و عمر 10سال 2+10=12 حق با 12 امام شیعه بود عدد حروف اسم سه خلیفه هم میگوید حق با 14 معصوم شیعه است پنج انگشت داری بدست با 14 بند انگشت این نشانه 14 معصوم شیعه است ابوبگر بر عکس خوانده میشود رکب وبا که بر سر امت اسلام نازل شد از وضوء پریدم حق با کیست گفت با علی 5 عضوء شسته میشود در وضو سه عضوء مالیده میشود بو گندو نشوی خاک بر سر شرش را کم کن از سرما مارو عقربو عنکبوت ساه کی بوود جانشینه رسوله خدا عمر = رمع ابو بکر = رکب وبا عثمان = نام ثع خون حیض تف به روی 71 فرقه نادان کور دل اینم سه نام کثیف خجالت آور که شما به آن افتخار میکنید در دوره آخر الزمان عقل و علم پیشرفت نمود ه و حقایق بر ملا ء شده و انسانهای پاک طینت پی به حقایق خواهند برد آدم اینقدر بی شرم نام های پیلد را چگونه میشود پذیرفت پدران و مادرانشان هم بی سواد بوده اند ر+یدن با این نامها دو خلیفه تا 41 سالگی که هنور پیامبر به پیامبری نرسیده بود هنوز بت پرست بوده اند رمع میگوید من هیچ گناهی در جاهلیت نبوده که مرتکب نشده باشم آیه منع شمر خمر شراب که نازل شد عمر گفت گمان نکنم من از پس این یکی بر بیایم یعنی سه خلیفه دائم خمر بوده خدا به آدم گفت نخور خورد این شد در قرآن میگوید گوشت خوگ منبع میکروب مدفوع خار است و شراب را گفته نخورید و عدهای از خدا بی خبر میخورند و روز قیامت میگوید مگر نگفتم این دو زهر ماری را نخور خوردی بفرما جهنم چگونه میشود کتاب خدا که 12 بار کلمه امام و اماما در آن آمده را قبول نکرد و فرزندان پیامبر و کتاب خدا را رها کرد و پشوایان ایرانی وآنهم در قرن دوم که اهل 71 فرقه فقه خود را از آنان گرفته و یک آیه در قرآن نیست که چرا فقه خود را از ابو حنیفه و شافعی ووو آن هم در قرن دوم گرفته ای کسانی را به پیشوایی پذیرفت که بویی از اسلام نبرده اند و یک ایه در قران بنام آنها نیست شافعی حنبلی کلیمی یهودی آیات قران مربوط به قرن اول و ستایش علی و نکوهش سه خلیفه بوده است کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قران تمام آیه ها حق با علیست علی ای ماورای درک انسان تمام آیه های خوب قران آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود کعبه میگوید خدا حق با علیست علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را چه مبارک سحری بودو چه فرخنده شبی لیه القدر به کعبه وصی دوشه نبی حمدو قلهو آیه الکرسی به عرشه کبریا مدح او گوید به دوشه مصطفا بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است توحیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی بر گل رو یش صد هزاران آفرین مرحباء بر قامت زیبای او قدرت پروردگاره در زمین ما بیشماریم دیگه قدرت افتاده دست ما جهان در زیر ردای تشیعت عالمگیر خواهد شد ولایتت جهان اسلام را خبردار و خواب شیاطین بر هم زده همانند وحشت زدگان قیامت زنده شدن مردگان از خاک سه شنبه 14 تير 1390
  بهزاد مهنا  
  بسم الله الرحمن الرحیم .سلام زبونم بند اومده نمیدونم چی بگم هر چی بگم درستایش علی و آل علی قاصرم . ولی عالی بود انشاءالله به لطف خدا و آل محمد و علی زبونت همیشه مدح ثناء گوی آل روسول الله صلوات الله علیه وآله و سلم باشه و به لطف این .خداوند هرآنچه که شایسته است به بندگان خالص و مومن بده و ما روسیاها رو از دعای شما وآل علی که اسم شیعه رو رو خودمون گذاشتیم از آتش جهنم برهاند و جیره خور مولا علی باشیم . اللهم عجل لولیک الفرج سه شنبه 15 اسفند 1391
  علی اصغر غلامی  
  با سلام وادب محضر مبارک اربابمون عج و همه ارادتمندان آنحضرت دراین روزگار ما باید بیش از هر شیوه دیگر به اثبات عقلانی و قرآنی آموزه مهدویت بپردازیم . زحمات شما مقبول حضرت حق آمین شنبه 14 دي 1392
  ع  
  امام من امتی ندارم بیارم ، من یاری ندارم بیارم اگه منو طرد کردی التماست می کنم به جان مادرت ببخش نادانی کردم دوشنبه 05 آبان 1393
  عبدالقادر  
  سلام،امام زمانم به خدا از سلام کردن به شما خجالت میکشم،خودت میدونی تو چه وضعیتی هستم،به خدا دستمو نگیری غرق شدم،قسمت میدم به جان مادرت نجاتم بده... دوشنبه 29 تير 1394
  mohsen  
  رو سیاهم فقط
  سه شنبه 08 تير 1395
  یونس  
  با سلام من فقط میتونم بگم امام زمان خیلی مهربان و اهل دست گیری از بندگان خدا است
  اون لحظه که فک میکنی دیگه زمین خوردی همون لحظه به امر خدا از باب ان تنصرالله ینصرکم دست شما رو میگیرد
  خوشبحال اونا که دلشان با پسر فاطمه است
  یا صاحب الزمان ادرکنی
  جمعه 10 دي 1395
  یونس  
  یوسف گم گشته بازآیدبه کنعان غم مخور...اللهم عجل لولیک الفرج سه شنبه 10 مرداد 1396
  Ghh  
  یا منتقم فاطمه می دانم که ارادت ویژه ای به عمویت عباس داری تو را به دستان بریده عباس قسمت می دهم از فتنه های آخرالزمان مرا محفوظ گردان که اگر نظر بر ما نکنی هلاک خواهم شد همیشه راهنمایم باش شنبه 25 شهريور 1396
  مج  
  ای سید ومولای من کمکم کن الان ۲ساله میگن میبریمت سر کار اما خبری نبسته شما کمکم کن آقاجان مشکلم حل بشه ترو به پهلوی شکسته حضرت زهرا کمکم کن آقا جون جمعه 21 مهر 1396
  نام    
  پست الكترونيكي:    
  نظر:  
   
   
   
   
     
  دریافت اطلاعات...
  مقالات
  دریافت اطلاعات...