مجید لشکری - همتا نداشت
پنج شنبه 16 ارديبهشت 1389      6466بازديد


 

 

 

همتا نداشت

زهرا ست دختری که پدر را چو مادر ست

زهراست سوره ای که مُسمّـا به کوثر ست

 

زهرا ست بضعه ای که رضایش رضای حق

از خـشـم او خـدای مـدبِّــر مکـدّر سـت

 

پیغمبری مگر به دوتا معجز آوری ست؟!

او نیز فضّه اش به خـدا معجـز آور ست۱

 

هـمتـا نداشـت فـاطـمـه، یـا ایّهـا الأنـام

کفوش به عالمین فقط شخص حیدر ست

*** 

افسـوس در تهاجم طوفان غم شکست

آن سینه ای که مخزن اسرار داور ست۲

 

دیروز جمع سـالم بیـت نبـوّت و ...

امروز جمع سرخ و کبودِ مکسَّر ست

 

دنیا نداشت حوصـله ی فهـم شأن او

درک مقام واقعی اش روز محشر ست

                                                                              مجید لشکری

۱- مفتقرا متاب رو،از در او به هیچ سو       چونکه مس وجود را فضّه او طلا کند (:آیت الله غروی اصفهانی)

۲- و لست أدری خبر المسماری       سل صدرها خزینة الأسراری

مطالب بیشتر


 نظرات شمانام    
پست الكترونيكي:    
نظر:  
 
 
 
 
   
دریافت اطلاعات...
مقالات
دریافت اطلاعات...