مهربان ترین پدر (نیمه شعبان 89)
یک شنبه 27 تير 1389   گرد آورنده: گردآورنده: یک غدیری


قصه آن چاه پر از آب

یــارب از ابـرهـدایـــت بـرسان بـارانی

پیـشتر زانکه چو گردی زمیان برخیزم

خدای متعال میفرماید:

«چه بسیار... چاهی که وانهاده شده و چه بسا قصر بلندی که چنین است. »

خداوند در این آیه شریفه به محروم شدن برخی از مردم از نعمتهای خویش اشاره میکند و بیان میدارد که در پی محروم شدن خطاکاران از نعمت های الهی، بسیاری از این موهبتها در طول تاریخ بدون استفاده مانده است؛ فی المثل چاههای پرآبی که دیگر رهگذری آنها را پیدا نمیکند، بر سرآنها نمی آید، دلوی در آن ها نمی افکند وعطشی فرونمی نشاند؛ و قصرهای بلندی که چشم ها را مینوازند (و مانند چاهها مخفی نمانده اند) اما با این حال کسی در آنها سکونت نمی کند و در سایه ی آنها آرام نمی گیرد!

در این کلام خدا حکایت از دو چیزهست. اول حکایت از محرومیت مردم ستمکار از نعمتهای خدا و دوم حکایت از مهجور، غریب و بی استفاده ماندن آن نعمتها.

در روایات اهل بیت آمده که: «منظوراز "چاهی که وانهاده شده" امامی است که سکوت اختیار می کند و مقصوداز "قصر بلندی" که خدا به آن اشاره فرموده امامی است که سخن خود را ابراز مینماید.»


*** برای مشاهده هر کدام از قسمت های زیر بر روی آن کلیک کنید.

مسابقه نیمه شعبان با جوایز ارزنده - گروه فرهنگی تطهیرا

اعمال شب و ورز نیمه شعبان - گروه فرهنگی تطهیرا

پنج راه یاری امام عصر

کلیپ مهدوی - کاری از گروه فرهنگی تطهیرا
*** لینک های مستقیم کلیپ های مهدوی اضافه شد.

فیلم از ظلمت تا نور - کاری از گروه فرهنگی تطهیرا
*** لینک های مستقیم فیلم از ظلمت تا نور اضافه شد.

شعر مهدوی

تصاویر مهدوی

شخصی به نام رمیله میگوید: درزمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخت بیمار شدم تا آن که در روز جمعه قدری احساس سبکی کردم.
با خود گفتم: بهترازهرچیز این است که آبی بر روی خود بریزم و بروم پشت سر امیرالمؤمنین نماز بخوانم. همین کار راکردم، آنگاه به مسجد رفتم. وقتی آن حضرت بالای منبر رفتند حال من دوباره سخت شد. وقتی امیرالمؤمنین ازمسجد برگشتند و داخل دارالحکومه شدند، من هم همراه ایشان داخل شدم. ایشان به من فرمودند: ای رمیله، دیدم به خودت می پیچیدی! عرض کردم:بلی. جریان بیماری خود را برای ایشان تعریف کردم و انگیزه حضور خود را در نماز بیان داشتم. ایشان فرمودند:
«ای رمیله، هیچ مؤمنی بیمار نمی شود، مگراین که ماهم به خاطر بیماری او بیمار میشویم، وغمگین نمیشود مگر این که ما هم درغم او غمگین می شویم، و هیچ دعایی نمی کند مگر آن که به دعای او آمین میگوییم، و سکوت نمیکند مگرآن که ما برایش دعا میکنیم.»
عرض کردم:ای امیرمؤمنان، فدایت گردم؛ این گفته شما حتما مربوط به کسانی است که با شما دراینجا (دارالحکومه) هستند.(یعنی کسانی که شما آنها رامی بینید و از حالشان با خبرید) پس در مورد آن کسانی که در دیگر جاهای زمین هستند چطور؟
امام در جواب فرمودند:
«ای رمیله، هیچ مؤمنی در شرق وغرب زمین از ما پنهان نیست.»
دریافت اطلاعات...
مقالات
دریافت اطلاعات...