شعر بسیار زیبا از غلامرضا سازگار - ::. آقا بــه خــدا مــا ز شـمــا فـاصله داریم ::.
جمعه 27 آذر 1388      11974بازديد


آقا بــه خــدا  مــا ز شـمــا  فـاصله  داریم
بــا اصل مــرامــت به خدا فاصلـهداریم
بـا شور تــو و کرببلا محــفلــمــان گــرم
هم بــا تــو و بــاکربــبـلا فاصــلــه داریم
با چشمه‌ی احساس تــو ای خـون خداوند
با این همهتــزویر و ریـا فاصــلــه داریم
تــا کربــبــلا تــا غـــم تنــهاییــت آن روز
صد حــنــجره فریــاد صـدا فاصــله داریم
دیوار و در و دفترمان عکس شهـیـداست
با حــرمت خـــون شــهـــدا فاصــله داریم
گر مرجـع تقلید شمــا زینبکـبــری است
خواهر ز چه رو این همه ما فاصله داریم
تــصویــر تو را آیــنــهفــریــاد بــر آورد
با عـصمت حق، تا به کجــا فاصــله داریم
ما وارث خــونشــهــدایــیــم ولــی حــیف
بــا شــیــر زن کــربــبـلا فاصــلــهداریــم
عــمــریست کـه زنـدانی اندیشه‌ی خویشیم
با ذهــن پــر از عطــر هوافاصــله داریم
دیــروز کـه در سنـگرمان ذکر و دعا بود
امــروز کــه از ذکــرو دعـا فاصله داریم
بــا عشــق و صـفــا خـانه یکی بود دل ما
افسوس که باایـن هــمه جــا فاصله داریم
آیــا شــده از خویـش بـپــرسیم کـه امروز
باعشـق ســرآغــاز چــرا فاصله داریم ؟

مطالب بیشتر


 نظرات شماسید هاشم حسینی  
از ذاکران ورامین ثواب این شعر بروح همه اموات خصوصا صاحب شعر سه شنبه 18 آبان 1389
qom  
به نظرم دارید اشتباه میکنید چون سبک شعری سازگار اینجورکی نیست که شما نوشتید
احتمال بسیار زیاد این شعر برای سازگار نیست
دوشنبه 02 مرداد 1391
نام    
پست الكترونيكي:    
نظر:  
 
 
 
 
   
دریافت اطلاعات...
مقالات
دریافت اطلاعات...